BLOG

  • AdresGezgini Blog Ana Sayfa
  • Blog
  • Sosyal Medya ve Grup Kavramı-1

Sosyal Medya ve Grup Kavramı-1

Geleneksel Grup Oluşumu

Geleneksel düzlemde gruplar, genellikle, birtakım özelliklerde paylaşımlar yapan, birbirleriyle etkileşen bireylerin oluşturduğu ve bu bireylerin ortak bir kimliği paylaştığı topluluklardır. Belirli sayılarda bireylerin oluşturduğu gruplar ya da toplumsal birimlerin oluşması aşamasında en önemli koşullar,

  • Ortak güdüler ve hedefler
  • Kabullenilmiş iş bölüm ve hedefler
  • Statü ilişkileri
  • Grup ile ilgili konularda başvurulacak benimsenmiş norm ve değerler
  • Normlara saygı gösterilmesi ve ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımların benimsenmesinin gelişimi (ödül ve ceza yaptırımları);

olarak belirlenmiştir. (Muzaffer Sherif, 1936) Üyelerinin sürekli birbirleriyle iletişim halinde olduğu gruplar, belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelirler. Geleneksel bağlamda insan, yaşantısının büyük çoğunluğunu seçtiği ya da seçildiği gruplar aracılığı ile gerçekleştirir. Bu gruplar vasıtasıyla ekonomik, sosyal ya da siyasi anlamda tatmin yaşarlar.

Yeni Medya ve Değişen İletişim Araçları Bağlamında Grup

Gelişen teknoloji ile birlikte değişen iletişim kurma yöntemleri ve iletişim araçları, toplumsal düzeni dolayısıyla toplumu ve grup olma kavramını da değiştirdi. Yeni teknoloji, yeni grup kurma oluşumlarına da olanak tanıyor. (Shirky 2008, 20) Yeni medya araçları ile grup oluşturmak ya da mevcut bir gruba üye olmak oldukça kolay ve maliyetleri de yok denecek kadar az.

21. yüzyıl insanı, internet üzerinden sosyalleşen bir canlıdır. Sosyal medya, sosyal ağlar ya da sosyal paylaşım siteleri gibi etiketlere sahip olan yeni iletişim araçları modern insana;  geleneksel kurumların, örgütlerin ya da grupların dışında işbirliği yapma ve kolektif hareket etme fırsatı sunmaktadır. Grupların kendiliğinden bir araya gelmelerini ve resmi yönetim gerektirmeksizin bireylerin grup çalışmasına katkıda bulunmasını sağlayan sosyal medya, kurumsallaşma anlamında yaşanan sıkıntıları ve birey ile grup arasına çizilen sınırları kökünden değiştirdi. Tabii ki bu sınırlar ya da sıkıntılar tamamen ortadan kalkmadı fakat sosyal medya, geleneksel düzlemde yaşanan sorunlara çözüm bulabilmek için alternatif stratejiler sunmaktadır. (Shirky 2008: 24)

Geleneksel düzlemde gruplar büyüdükçe, grup üyelerinin diğer üyelerle birebir etkileşime girmesi imkânsızlaşıyordu. Örneğin, 4 kişilik bir grup toplantısında her birey diğerleri ile konuşabiliyor ve fikir alışverişinde bulunabilir. Oysaki 40 kişilik bir grupta grup üyeleri yalnızca civarlarında bulunan kişilerle iletişimde kalabilir.

Modern düzlemde ise gruplar büyüse bile grup üyelerinin birbirleri ile olan iletişiminde bir kopukluk ya da aksama olmamaktadır. Yeni medya ve toplumsal paylaşım siteleri, grup eylemini koordine etmenin maliyetini düşürmekte, ters orantılı olarak iletişimde yaşanan aksaklığı çözüme ulaştırmaktadır.

Geleneksel grupların “toplan, sonra paylaş” fikri yerini Facebook, Flickr ya da Twitter gibi sosyal ağlar aracılığı ile “paylaş, sonra toplan”a bırakmıştır. Sosyal medyada bireyler; link, fotoğraf, metin ya da görsel paylaşımları yaptıktan sonra birbirleri ile etkileşime girerler ve birbirlerini keşfederek bağlantı kurarlar. (Shirky 2008:36) Elektronik düzlemde sosyal medya kanalları, büyük grupların yaratılmasına ve onların yönetilmesine olanak tanımaktadır.

Yarın: Sosyal Medya ve Grup Kavramı - 2

Bu Gönderiyi Paylaş:

Bu gönderi AdresGezgini Sosyal Medya Ekibi tarafından yayınlanmıştır.

İzmir ve İstanbul’daki 50’den fazla uzman personeliyle Türkiye’nin en büyük bilişim firmalarından bir tanesidir. Bilişim kategorisinde son 4 yıldır İzmir’de vergi rekortmenliği ödülü almış bir firma olan AdresGezgini A.Ş. bu başarısını sağladığı yüksek müşteri memnuniyetine, AR-GE kültürüne ve mühendislik altyapısına borçludur.

Yorum Yap