BLOG

  • AdresGezgini Blog Ana Sayfa
  • Blog
  • Garanti Bankası: "Belirsizliği Öngörmek ve Etkilerini Yönetmek" Konferansı

Garanti Bankası: "Belirsizliği Öngörmek ve Etkilerini Yönetmek" Konferansı

Dün İzmir Hilton Oteli, Garanti Bankası’nın “Belirsizliği Öngörmek ve Etkilerini Yönetmek” konulu sohbet toplantısına ev sahipliği yaptı. AdresGezgini'nin de aralarında bulunduğu İzmir'de faaliyet gösteren önemli firmalar ve çalışanlarına yönelik konferansa İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın Ekrem Demirtaş, Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Prof. Dr. Güngör Uras, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi  Dr. Cüneyt Sezgin ve Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere konuşmacı olarak katıldı.

Sohbet toplantısı Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere’nin konuşması ile başladı. Global krizin günümüzde yarattığı etkilerden bahseden Karadere, geleceği öngörmenin ve geleceğe hazırlıklı olmanın tüm dünyada öncelikli bir konu haline geldiğini ve bu belirsiz ortam içinde tüm sektörlerin risk yönetimi yaparak  kurumsallaşma sürecine giden yolda önemli ilerlemeler kaydedebileceğini belirtti.  2009 yılında müşterilerine toplamda 69 milyar TL kredi kullandırarak Türkiye’nin en çok kredi veren bankası olduklarını belirten Karadere, 88.636 Garanti KOBİ müşterisine 4.1 milyar TL tutarında yeni kredi kullandırdıklarını ve 4.466 KOBİ müşterilerinin de 88 milyon TL kredisini yeniden yapılandırdıklarını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Sohbet toplantısı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş’ın kısa konuşması ile devam etti. Demirtaş, günümüzde dünyada ekonomik dengelerin değiştiğini İtalya’da maaşların durdurulması ve Yunanistan’ın ekonomik durumu gibi  örneklerle  açıkladı. Para piyasalarında da güvenin eridiğini belirten Demirtaş’ın böyle bir ekonomik düzlemde Türkiye’nin önde gelen bankalarından Garanti Bankası’nın belirsizlik ve risk yönetimine verdiği değerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Akabinde Prof. Dr. Güngör Uras ve Dr. Cüneyt Sezgin’in “Belirsizliği Öngörmek ve Etkilerini Yönetmek” konulu sohbeti izleyicilerin de katılımı ile devam etti.

Belirsizlik ve Risk Nedir?

Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin’e göre belirsizlik; bilinmeyen ya da eksik bilinen, tamamen kontrolümüzde olmayan, bakış açısı veya durumu açık görememek ile bağlantılı olabilen ve birden fazla sonucu olan durumlardır. Belirsizlik doğal bir durumdur. Fakat yönetilemeyen belirsizlik tehlike oluşturur. Risk ise; hedeflere ulaşmayı etkileyebilecek durumlardır. Riskler iyi bir şekilde yönetildiğinde azaltılabilir, yok edilebilir veya fırsata dönüştürülebilir.

Şirketler için dikkat edilmesi gereken başlıca risklerin; piyasa riski, likidite riski, kredi riski, operasyonel risk, itibar riski ve yasal risk olarak başlıklandırabileceklerini belirten Sezgin’e göre risk yönetimi; belirsizliklerin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi sürecidir.  Şirketlerin finansman sağlamak için yerine getirmesi gereken bir formalite olmadığı risk yönetimi, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedefinin teminatıdır.Günümüzde şirketlerin yeni iş alanlarına girerken sektör rekabetini ve sezgisel yaklaşım ile kar odaklı beklentilerini referans aldıklarını belirten Sezgin’e göre öncelikli olarak yeni girilen iş alanının risk tanımı yapılmalı ve raporlanmalıdır. Uzun vadeli stratejik hedefler belirlenerek risk ve getiri analizi yapılmalıdır. Risk yönetiminin temel taşlarından biri etkin bir organizasyon yapısıdır. Şirket yapısına ve ihtiyaçlarına uygun olarak bir risk yönetim sistemi oluşturulmalıdır. Bu süreç içinde tüm şirket çalışanlarının belirsizlikler ve riskler hakkında bilgilendirilmesi ve gözetim yapısının oluşturulması risk yönetimi konusunda en önemli adımlardan biridir.

Firmanın karşı karşıya kaldığı riskleri periyodik olarak değerlendirmesinin önemi üzerinde duran Sezgin, konuşmasını risk yönetimi anlayışının temel olarak, şirket değerlerinin korunmasını ve geliştirilmesini hedeflediğini belirtti. Sezgin sözlerini  önümüzdeki dönemde risk yönetimi ilkelerini benimseyen ve uygulayan şirketlerin değişen ve artan rekabet ortamında avantaj sağlayacaklarını belirterek tamamladı.

AdresGezgini olarak Garanti Bankası’na, global ekonomik krizin bir dönüm noktası sayıldığı günümüzde belirsizlik ve risk yönetimi ile ilgili hazırladığı bu konferans için teşekkür ederiz.

Bu Gönderiyi Paylaş:

Bu gönderi AdresGezgini Sosyal Medya Ekibi tarafından yayınlanmıştır.

Yorum Yap