BLOG

  • AdresGezgini Blog Ana Sayfa
  • Blog
  • Sosyal Medya Uzmanı Jay Baer den Öneriler [Röportaj]

Sosyal Medya Uzmanı Jay Baer den Öneriler [Röportaj]

Convince&Convert Sosyal Medya Danışmanlık Hizmetleri’nin kurucusu, blog yazarı, internet pazarlamacılığı uzmanı ve stratejisti ve Twitter Röportajları’nın (twitterviews) kurucusu Jay Baer ile günümüzün en popüler konularından sosyal medya ve sosyal medya uzmanlığı hakkında bir sohbet gerçekleştirdik.

Işıl Yılmaz: Can you tell a little bit about yourself and your work?

Biraz kendinizden ve işinizden bahsedebilir misiniz?

Jay Baer: I'm a social media strategy consultant, author and speaker. I work with corporations and advertising/public relations agencies to create long-term social media strategies. I also provide counselling on the integration of social media into existing digital marketing programs.

Sosyal medya strateji danışmanı, yazar ve konuşmacıyım. Kurumlarla çalışıyorum ve uzun vadeli sosyal medya stratejileri yaratmak adına reklam ve PR ajansları ile çalışıyorum. Ayrıca mevcut dijital pazarlama programlarını sosyal medyayla birleştirme/entegre etme üzerine tavsiyeler veriyorum.

Işıl Yılmaz: How would you define a "Social Media Expert"?

Sosyal medya uzmanını nasıl tanımlarsınız?

Jay Baer: I'm not sure you can define it, and I'm reluctant to call anyone an "expert" - myself included. Everyone in social media is a teacher, and everyone is a student. The field is too large, and growing/changing too fast for anyone to have it all figured out. There are certainly people who have the experience and proven expertise to be highly credible providers of information about specific components of the social media landscape, but nobody is all-knowing.

Bunu tanımlayabileceğimizden emin değilim ve kendim de dahil herhangi bir kimseye “uzman” deme konusunda tereddütteyim. Sosyal medyada herkes öğretmendir ve öğrencidir. Bu alan çok geniş ve herkesin algılayabileceğinden daha hızlı bir şekilde büyüyor ve değişiyor. Sosyal medyada, sosyal medya yelpazesindeki belli başlı konularla ilgili olarak, çok güvenilir ve dayanağı olan bilgileri sağlayabilecek, deneyimli ve alanında uzman insanların olduğu su götürmez bir gerçek. Fakat şu da var ki herkes her şeyi bilemez.

jay-baer-röportaj

Işıl Yılmaz: How can a social media expert be succesful in her/his job? What is your definition of success for a social media expert? Could you give us some tips for our readers?

Bir sosyal medya uzmanı işinde nasıl başarılı olur? Sosyal medya uzmanı için başarı tanımınız nedir? Okuyucularımız için bazı ipuçları verebilir misiniz?

Jay Baer: The key is to focus on how to "be" social, not on how to "do" social. So much of the conversation around social media is rooted in the tools and technologies, when really it's not about that at all. It's about making companies more familiar and building kinship between companies and their customers by telling stories and being humanistic and approachable. Technology just gets in the way of that sometimes.

Burada anahtar nasıl sosyal olunacağına odaklanmak değil sosyalleşmeye odaklanmaktır. Sosyal medya üzerine yapılan konuşmaların çoğu teknoloji ve araçlar üzerine yoğunlaşır, aslında hepsi sadece bundan ibaret değildir. Her şey, şirketleri daha tanınır yapmak ve hikayeler anlatarak, insancıl olarak ve samimiyet göstererek şirketler ve müşterileri arasında yakınlık sağlamak ile ilgilidir. Teknoloji bazen buna engel olur.

Işıl Yılmaz: How can we integrate social media into product marketing? How can we use social media for product launches for small or medium sized business?

Sosyal medyayı ürün pazarlama konusuna nasıl dahil edebiliriz? Sosyal medyayı küçük ya da orta ölçekli işletmelere yönelik ürünlerin piyasaya sürülmesinde nasıl kullanabilir?

Jay Baer: Certainly, from a search perspective, understanding how social media creates search volume and influences links - and therefore search rankings - is a big part of the equation. Also, understanding how to tell stories about products that are not based on features, but are based on how the product improves lives. Ideally, the customers tell the stories, not the company.

Şüphesiz arama perspektifinden bakıldığında, sosyal medyanın nasıl arama hacmi yaratıp linkleri etkilediğini anlamak - ve dolayısıyla arama puanlarını – denklemin büyük bir parçası oluyor. Aynı zamanda, özelliklere bağlı olmayan ama hayatı kolaylaştıran ürünler hakkında hikayeler anlatmayı anlamak gerekiyor. En ideali hikayeleri şirketlerin değil müşterilerin anlatmasıdır.

Işıl Yılmaz: In your opinion, are user-oriented web sites appropriate platforms for brand management or reputation management? Or should these sites be used for marketing purposes instead?

Sizce, kullanıcı odaklı web siteleri marka yönetimi ya da itibar yönetimi için uygun platformlar mıdır?

Jay Baer: Reputation management occurs wherever you are being talked about, regardless of platform. Ideally, you want as many of your customers and prospects as possible to engage with your company in a venue of your choosing, but that's not always viable. In general, I'm more of an advocate of social media as a brand loyalty and retention component, rather than a straight product marketing opportunity.

İtibar yönetimi, hangi platform olursa olsun, sizin hakkınızda konuşulan her yerdedir. Uygun olanı,  mümkün olduğunca çok müşterinizin ve muhtemel müşterinizin seçtiğiniz platformda sizinle bir araya gelmesidir  ama bu her zaman olmayabilir. Ben sosyal medyanın doğrudan pazarlama fırsatından çok marka bağlılığı ve hatırlatma aracı olduğunu savunanlardanım.

Işıl Yılmaz: In Turkey, social media marketing is at its beginning stage. But I am sure, American companies are far more experienced than ours. What is the usage rate of social media sites among the American companies? Is social media marketing  common for the small or medium size businesses as it is for large-scale companies? Which social media sites do they generally use for marketing?

Türkiye’de sosyal medya pazarlama daha başlangıç seviyesinde. Fakat eminim ki, Amerikan şirketleri bizim şirketlerimizden daha tecrübelilerdir. Amerikan şirketleri arasında sosyal medya ile ilgili sitelerin kullanım oranı nedir? Sosyal medya pazarlaması, büyük ölçekli şirketler kadar küçük ve orta ölçekli şirketler içinde de yaygın mı? Genellikle hangi sosyal medya sitelerini pazarlama için tercih ediyorlar?

Jay Baer: I'm not so sure about that. Certainly, there are many U.S. companies doing it well. But they are in the minority statistically. Among small businesses, especially, the adoption rate of social media lags. I've seen studies that show 80% of U.S. small businesses are doing nothing in social media. Mostly, this is due to time. The small business rarely has the manpower to do social media effectively, so they don't do it at all. In general, social media adoption is not based on company size, or industry. It's based on corporate culture. If your company is open, and genuinely goes out of its way to listen to customers, you'll adopt social media. If your company is less open, you'll adopt social media sometime down the road, when your customers force you to participate in those venues.

Bundan o kadar emin değilim. Şüphesiz ki, birçok Amerikan şirketi bu işi oldukça iyi yapıyorlar. Fakat istatistiksel olarak bunlar azınlıkta kalıyor. Özellikle küçük ölçekli şirketler için sosyal medya kullanımı geri kalmış durumda.İncelediğim birçok araştırmada gördüğüm kadarıyla küçük ölçekli Amerikan şirketlerinin %80’i sosyal medya ile ilgili hiçbir şey yapmıyorlar. Genellikle, bu zamanla ilgili bir durum. Küçük ölçekli şirketlerin işgücü potansiyelleri sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmak için yeterli değil. Dolayısıyla yapmıyorlar. Genele baktığımızda, sosyal medyayı kabullenmenin temeli şirketlerin büyüklüğü ya da endüstri ile ilgili değil. Sosyal medyayı kabullenmenin temelinde kurum kültürü yatmaktadır. Eğer şirketiniz açıksa, gerçekten müşterilerini dinlemeye odaklı bir yol izliyorsa, o zaman sosyal medyaya adapte olabiliyorsunuz. Eğer şirketiniz biraz daha kapalıysa, sosyal medyayı kabullenmeniz, müşterileriniz sizi katılım için zorlasa da daha çok zaman alır.

 

Bu Gönderiyi Paylaş:

Bu gönderi AdresGezgini Sosyal Medya Ekibi tarafından yayınlanmıştır.

İzmir ve İstanbul’daki 50’den fazla uzman personeliyle Türkiye’nin en büyük bilişim firmalarından bir tanesidir. Bilişim kategorisinde son 4 yıldır İzmir’de vergi rekortmenliği ödülü almış bir firma olan AdresGezgini A.Ş. bu başarısını sağladığı yüksek müşteri memnuniyetine, AR-GE kültürüne ve mühendislik altyapısına borçludur.

Yorum Yap