BLOG

  • AdresGezgini Blog Ana Sayfa
  • Blog
  • Online Sinema Bileti Satışlarında Türkiye ve ABD Arasındaki Fark

Online Sinema Bileti Satışlarında Türkiye ve ABD Arasındaki Fark

Online Sinema Bileti Satışlarında Türkiye ve ABD Arasındaki Fark

Tüketicilerin online satın alma kararlarında yardımcı olmak için geçmiş istatistiklerden yararlanan Google Consumer Barometer çok sayıda ürünü sisteminde barındırıyor. Satın alma işleminde arama motorlarının rolü, ülkeler arasında satın alma davranışlarının karşılaştırılması, tüketicilerin araştırma ve satın alma sürecinde nasıl davrandığı, internet erişimini nasıl sağladığı gibi verilerin ışığında tüketici tutumlarını inceleyen sistemin 2012 yılı verilerine dayanarak kullanıcılara sunduğu hizmetler ile Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ni(ABD) baz alarak sinema biletlerinin online mecradaki satışlarını inceledik.

Satın alma davranışlarını karşılaştırırken bu karşılaştırmaların yaş, cinsiyet, internet kullanım seviyesi gibi demografik özelliklere göre sınıflandırılmasına izin veren Google Consumer Barometer'da yer alan ülkelerin ortalama %23 oranında online satın alma tutumunda bulunduğu görülmektedir. Türkiye ve ABD arasındaki sinema bileti satışlarının karşılaştırılmasının yapıldığı yazımızda cinsiyeti baz aldık ve kadın-erkek kullanıcıların ayrı ayrı nasıl tutumlarda bulunduğuna değindik.

İnternet teknolojilerinin gelişiminin sinema sektörünü de etkilediği görülmektedir. Buna istinaden sinema biletlerinin satışının online ortama taşındığını söyleyebiliriz. Grafiklere baktığımızda sinema biletlerinin Türkiye’de %25, ABD’de ise %9 oranında online olarak satın alındığını görmekteyiz. Türkiye’deki tüketiciler satın alma öncesinde %86 oranında online araştırma, %76 oranında arama motoru araştırması, %5 oranında mobil araştırma yaparken ABD’deki tüketiciler %36 oranında online araştırma, %21 oranında arama motoru araştırması, %6 oranında mobil araştırma yapmaktadır. Mobil araştırma oranı dışındaki tüm grafiklerde Türkiye'nin ABD'den daha yüksek kullanım oranına sahip olduğu görülmektedir.

Hemen hemen tüm ürünlerde kadın ve erkek kullanıcılar arasında tutum farklılıkları görülebilmektedir. Sinema biletlerinin tüketiminde de tüketicilerin cinsiyetleri satışı etkiler. Türkiye’de kadın kullanıcılar erkek kullanıcılara göre online satın almaya daha çok başvururken ABD’de bu durum tam tersidir. Türkiye’de kadın kullanıcılar %84 oranında online araştırma, %74 oranında arama motoru araştırması, %7 oranında mobil araştırma yaparken ABD’de kadın kullanıcılar %39 oranında online araştırma, %22 oranında arama motoru araştırması, %7 oranında mobil araştırma yapar. Aynı durum erkek kullanıcılar için ise şöyledir. Türkiye’de erkek kullanıcılar %88 oranında online araştırma, %77 oranında arama motoru araştırması, %4 oranında mobil araştırma yaparken ABD’de erkek kullanıcılar %33 oranında online araştırma, %20 oranında arama motoru araştırması, %6 oranında mobil araştırma yapar.

İnternet kullanıcıları arasında online olarak ürün/hizmet satın alan kişiler baz alınarak yapılan araştırmada Türkiye ve ABD karşılaştırmasının grafikleri şu şekilde yorumlanabilir. Türkiye'deki internet kullanıcıları online satın almayı ABD'deki internet kullanıcılarından daha çok tercih etmektedir. Yine de bu oran online olmayan satın alma tercihlerinin çok altında kalmaktadır, kullanıcıların internet üzerinden daha çok birebir satın almayı tercih ettiği görülmektedir. Online araştırma ve arama motoru araştırması oranının mobil araştırma oranının çok üstünde olması mobil teknolojilerin bilgisayar teknolojileri kadar kullanılmadığını göstermektedir. Cinsiyet bazlı değerlendirmeye göre de kadın kullanıcılarla erkek kullanıcıların arasında fazla fark olmadığı görülmektedir. Mobil araştırma oranı diğer araştırmalara göre cinsiyet bazlı değerlendirmede de düşüktür.

Google Consumer Barometer satın alma kararlarını etkilemesi yönünden önemli bir sistemdir. Tüketici araştırmalarında veri kaynağı olarak kullanımıyla müşteri yönetiminde başarılı bir ön araştırma modeli olduğu söylenebilir.

Bu Gönderiyi Paylaş:

Bu gönderi AdresGezgini Sosyal Medya Ekibi tarafından yayınlanmıştır.

İzmir ve İstanbul’daki 50’den fazla uzman personeliyle Türkiye’nin en büyük bilişim firmalarından bir tanesidir. Bilişim kategorisinde son 4 yıldır İzmir’de vergi rekortmenliği ödülü almış bir firma olan AdresGezgini A.Ş. bu başarısını sağladığı yüksek müşteri memnuniyetine, AR-GE kültürüne ve mühendislik altyapısına borçludur.

Yorum Yap