BLOG

  • AdresGezgini Blog Ana Sayfa
  • Blog
  • İnternet Teknolojisi ve Tablet Bilgisayarlar Bölüm-1

İnternet Teknolojisi ve Tablet Bilgisayarlar Bölüm-1

İnternet Teknolojisi ve Tablet Bilgisayarlar Bölüm-1

İnsanlık, tarihin başlangıcından itibaren sosyal, kültürel, dinsel ve iktisadi anlamda gelişerek büyümüştür. Gerek sanayide gerekse teknolojide geride bıraktığımız yüzyıl,  belki de bütün bir insanlığın kaderini değiştirecek buluşlara tanık olmuştur. İçinde bulunduğumuz yüzyıl olan 21. Yüzyıl ise artık bizi şaşırtmayan ya da şaşırmamıza fırsat bırakmayan teknolojik ilerlemeye ev sahipliği yapmaktadır. Geride bıraktığımız tarih sayfaları bilgiyi üreten, toplayan ve dağıtan gözlerin gördüğü bir yüzyıl iken içinde bulunduğumuz çağ; gören gözler tarafından bilginin dijital ortamda üretildiği, kayıt altına alındığı aynı zamanda bilgiye anında ulaşabilen sanal bir kitlenin yaratıldığı tarihsel bir süreçtir.

20. yüzyılın sonlarında internetin keşfiyle tüm devlet kurum ve kuruluşları ve modernizmden post-modernizme geçen insanoğlu köklü bir değişimle sarsıldı, silkelendi ve bu değişime adapte olmaya çabaladı. Ne var ki, ağır aksak adımlarla ilerleyen insanoğlu her geçen gün  yenilenen ve gelişen teknolojinin deli akan kanına ayak uydurmakta zorlandı. 2000’li yılların başından itibaren ise sadece internet teknolojisi değil beraberinde gelişen bilgisayar ve bilgisayar ürünleri ile de genç yaşlı her kesimden insan, teknolojideki bu gelişimi yakından takip edip izlemeye aldı.

İnternetin yeni yüzyılın iletişim dili haline geldiği günümüzde, internet erişimi sağlayıcıları da paralel düzeyde önem kazandı. Bilgisayar ve taşınabilir bilgisayarın bir üst nesli sayılabilecek olan tablet bilgisayarlar, Apple tarafından Nisan 2010’da piyasaya sürülen Ipad ile önüne geçilmez bir popülerliğe kavuştu. Oysa ki tablet bilgisayarlar internet teknolojileri ile yakından ilgili olanlara pek de yabancı bir kavram değil.

Bilgisayar tarihinde kalem bilgisayarların (Pen Computer) ve tablet bilgisayarların (Tablet Pc) kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. İlk kalem bilgisayarların kullanımı 1950’li yıllarda light gun adı verilen bir ekrana yansıtılan ışık huzmesi  teknolojisi ile SAGE hava savunma sanayisinde kullanılmıştır.

1960’larda  CAD/CAM sistemleri ve 1970’lerde ışık kalemler ya da nesneleri ekran üzerine işlemek için opak tablet kalemleri geliştirilmiştir. 1980’lerin sonuna gelindiğinde ise kişisel bilgisayar (personal computer) dünyasında geçmiş yıllara oranla hızlı bir değişim ve gelişim göze çarpmaktadır. Bunun bilinen en önemli örneği, 1988 yılında Wang tarafından geliştirilen kalem temelli bilgisayar sistemidir. Wang Free Style olarak adlandırılan bu sistem; ekran görüntülerinin, faksların ve taranmış görüntülerin elektronik kalem içine yerleştirilmiş mürekkep yardımıyla bilgisayara bağlı olan opak tablete aktarılmasıydı. Bugün bile bir videonun projektör yardımıyla görüntülenmesi hayret verici iken o dönem içinde FreeStyle büyük bir buluş sayılmaktaydı.

1989 yılında modern tablet bilgisayarların ilki sayılan Grid Pad; dönemin R&D başkanı Jeff Hawkins tarafından 9"x12"x1.4" ile 10MHz 8086 hızında bir MSDOS olarak geliştirilmişti. Grid Pad bilgisayarının kablosunun sonunda bulunan kalem, ekranla temas ederek çalışmaktaydı. Parmak izi karakterlerini tanıyabilen bu kalemin özelliği bilgileri toplayarak küçük çapta bir data kütüphanesi oluşturabilmesiydi. Tablet bilgisayar dünyasındaki bir sonraki gelişme ise GO Corporation tarafından geliştirilen PenPoint tablet sistemiydi.

gridpad

 

Go, PenPoint üretimine 1987 yılında başladı. Nisan 1992’de ise Lombard prototipi, 80286 temelli ve GUI işletim sistemine sahip PenPoint satışa sunuldu. Go’nun ses getiren ve bilgisayar kullanıcıları tarafından oldukça ilgi çeken PenPoint üretiminin ardından, Microsoft da günümüzdeki adı ile PenWindows olarak da bilinen Windows 3.1 işletim sistemli yeni bir kalem bilgisayar geliştirdi. Jeff Raikes başkanlığındaki bu proje, 2002’de satışa sunulan Windows Xp Tablet Pc Edition’ın atası sayılmaktadır. Microsoft’un bu atılımının hemen ardından oldukça popüler hale gelen kalem bilgisayarlar, değişik varyasyonları  ile Samsung, Compaq gibi firmalar tarafından üretilmeye başlanmıştı.

1990’lı yıllarında ortalarında bilinirliliği artan kalem bilgisayarların en dikkat çekicisi kuşkusuz Grid Convertible idi. Normal bir Windows işletim sistemli dizüstü bilgisayar olan Grid, ekranı kapandığında ve ters çevrildiğinde tablet bilgisayara dönüyordu. Üretildiği dönemde çığır açan bu tablet bilgisayar, APPLE, NEC, WANG VE IBM gibi bilgisayar dünyasının mihenk taşları sayılan şirketlere ilham kaynağı oldu.

Geç 20. Yüzyıl olarak adlandırılan 90’lı yılların sonunda ise, grafikerler tarafından kullanımı yaygın olan kalem bilgisayarlar giderek önemini kaybetmeye başladı. Bunun sebebi ise düşük batarya ve görüntü çözünürlüğünün kötü olmasıydı. Renkler yeterince kaliteli değildi. Bu ve benzeri sebeplerden zaman içinde kullanım oranında düşüş meydana geldi.

2000’li yıllar, hemen her alanda olduğu gibi tablet bilgisayar alanında da gelişerek değişimi mümkün kıldı. 2000 yılının Haziran ayında ise tablet bilgisayarların ikinci rönesansı  Microsoft’un sahibi Bill Gates tarafından yapılan bir sunumla başlatıldı.

Yarın: İnternet Teknolojisi ve Tablet Bilgisayarlar Bölüm-2

Bu Gönderiyi Paylaş:

Bu gönderi AdresGezgini Sosyal Medya Ekibi tarafından yayınlanmıştır.

İzmir ve İstanbul’daki 50’den fazla uzman personeliyle Türkiye’nin en büyük bilişim firmalarından bir tanesidir. Bilişim kategorisinde son 4 yıldır İzmir’de vergi rekortmenliği ödülü almış bir firma olan AdresGezgini A.Ş. bu başarısını sağladığı yüksek müşteri memnuniyetine, AR-GE kültürüne ve mühendislik altyapısına borçludur.

Yorum Yap