BLOG

  • AdresGezgini Blog Ana Sayfa
  • Blog
  • 4 Adımda Dijital Pazarlama Stratejisi

4 Adımda Dijital Pazarlama Stratejisi

4 Adımda Dijital Pazarlama Stratejisi

Paranızın ve zamanınızın boşa harcanmaması için reklamlara başlamadan önce strateji oluşturmak önemli detayların başında gelir. Kısa ve etkili bir şekilde hedeflerinizi, isteklerinizi belirleyebilir reklamlardan elde edeceğinizi verimi artırabilirsiniz.

 

Dijital pazarlama stratejimizin ilk adımı durum analizi olarak göze çarpmaktadır. Bu adımda hizmetimizin, ürünümüzün eksik ve zayıf yönlerini tespit ederken yapacağımız rekabet analizleri ve pazar araştırmaları ile sektördeki konumumuzu, elde edebileceğimiz fırsatları detaylıca görebiliriz. SWOT analizi ve Pest analizi yapmak, rakip dizgisi (competitor array) oluşturmak durum analizi için bize fayda getirecek yöntemlerdir.

Pazardaki konumumuzu ve rakiplerimizi inceledikten sonra organizasyonumuzun hedefini belirlemek ikinci adım olacaktır. Ana KPI’ların belirlenmesi, kısa ve uzun vadeli hedefler stratejimizin temel taşlarını oluşturacaktır. Hedeflerimizi belirlemek için bize rehberlik edecek yöntem ise SMART analizidir. Hedefimizin belirli (specific), ölçülebilir (measurable), uygulanabilir (achievable), gerçekçi (relevant) ve takvime bağlı (time-bound) olması gerekmektedir.

Organizasyonumuzun hedefini belirlemek bize sağlam bir temel oluşturmuştur ve artık sıra temelin üstüne bina inşa etmeye gelmiştir. Bu noktada ise planlama devreye girmektedir. Hedef kitlelerimize, reklam çıkacağımız kanallara karar vermek, oluşturacağımız kreatifleri ve yazacağımız metinleri belirlemek bu adımda gerçekleşecektir. Bu adımları belirlerken doğru soruları sormak kritik noktaların başında gelmektedir. Mevcut müşterilerim kimlerdir? Rekabetin ve kategorimin müşterileri kimler? Hedef kitlem internette ne yapar? Hedef kitlem bizden önce hangi markayı kullanıyordu? Ne gibi zorluklarla karşılaşıyordu? Bu tarz sorular hedef kitlenizin yaşını, cinsiyetini, lokasyonunu, kişiliğini, ilgi alanını, gelir durumunu yani demografik ve psikografik olarak hangi kitlede olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır. İkinci adımımızda belirlediğimiz hedeflere göre ise reklam kanalımızı belirlemek doğru olacaktır. Organizasyon hedefinin marka bilinirliği sağlamak mı, potansiyel müşteri elde etmek mi veya doğrudan satış yapmak mı olduğuna şu ana kadar olan süreçte belirlenmelidir.

Son adımımız ise performans yönetimi adımıdır. Bu adımda ise yayınlanan reklam test et ve öğren metodolojisi ile geliştirilmeye çalışılmaktadır. AdresGezgini bünyesindeki veri analiz uzmanları hedefleriniz doğrultusunda analiz ve optimizasyonlar gerçekleştirerek reklam kampanyalarınızdan elde edeceğiniz verimi ve yatırım getirisini maksimize etmeyi amaçlamaktadır. Mevcut kampanyalarda hipotezler üretilerek farklı denemeler yapılırken, bu denemeler küçük bir bütçe ve doğru hedef kitle ile test edilmektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda optimizasyonlar gerçekleştirilerek en doğru kampanyayı uygulamaya geçirmek birincil amaç olmaktadır.

Bu Gönderiyi Paylaş:

Bu gönderi Kerem Kayalarlıoğulları tarafından yayınlanmıştır.

Kerem Kayalarlıoğulları, 1997 yılında İzmir'de doğdu. 2021 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite hayatı boyunca yurt içi ve yurt dışı stajlarıyla deneyim kazandı ve Erasmus programı ile kendini hem kültürel hem de kişisel olarak geliştirmeye çalıştı. Lisans eğitimi boyunca ekipçe geliştirdikleri mobil oyunlar sayesinde bilişim dünyasına merak saldı ve ilgisini hiç yitirmedi. Bitirme projesinde ise veri madenciliği ve dijital pazarlama üstüne çalıştı. Sporun her dalıyla ilgili olan Kayalarlıoğulları 13 yıl boyunca lisanslı olarak basketbol oynadı ve mühendislik fakültesi basketbol takımının kaptanlığını yaptı. Model araba koleksiyonu yapmak onun vazgeçilmezi ve fırsat buldukça yeni yerler keşfetmek ise en büyük tutkusu.

Yorum Yap